Vedanta

Vedanta

Veel van ons zijn al bekend met Advaita Satsangs (non-dualisme). Minder bekend is het grote geheel van de oeroude Indiase wijsheid waarvan Advaita deel uitmaakt: Vedanta. De bronnen hiervan zijn oude Vedische geschriften (de Veda’s) , zoals de Upanishads en de Bhagavad Gita. Vedanta is het afsluitende deel van deze geschriften, waarin de essentie van de Veda’s wordt weergegeven.

In onze tijd zijn er niet alleen Indiase, maar ook westerse leraren die deze wijsheid beschikbaar maken voor westerlingen, zoals James Swartz. Hij heeft vele jaren in India onderricht gehad en geeft nu de Vedanta kennis door op een manier die voor ons westerlingen zeer toegankelijk is. Terwijl Advaita zich richt op de directe ervaring van Bewustzijn, gaat Vedanta niet alleen daarover, maar ook over kennis van en inzicht in het geheel van de menselijke geest en het gemanifesteerde en ongemanifesteerde universum. Kennisname en toepassing hiervan leidt tot een vollediger beeld van hoe wij als mens en universum in elkaar zitten en functioneren. De vrucht hiervan is zelfkennis, een kalme geest, vrede, liefde en wijsheid.

In India was en is het voor veel mensen gebruikelijk om je te verdiepen in de Vedische geschriften. Nu is deze kennis ook toegankelijk voor ons westerlingen, zonder de traditionele religieuze rituelen. James Swartz komt af en toe in Nederland (zie agenda). Het kan zeer behulpzaam zijn om de beschikbare boeken niet alleen zelf te lezen, maar ook om studiegroepjes te vormen en een boek gezamenlijk te lezen en te bespreken.

In een Vedanta studiegroep wordt aan de hand van een boek van een moderne Vedanta leraar diep ingegaan op oude wijsheid uit de Vedische geschriften. In Satsangs met een (min of meer) zelf-gerealiseerde leraar gaat het vooral om herkenning van wie of wat je eigenlijk bent. 

In een Vedanta studiegroep gaat het om het verwerven van inzichten uit de Veda’s, zoals de Bhagavad Gita.  Deze inzichten worden vertaald naar makkelijk herkenbare menselijke eigenschappen en hedendaagse situaties en hoe we hier het beste in het dagelijks leven mee om kunnen gaan.

The Essence of Enlightenment
by James Swartz

YouTube: James Swartz
Op YouTube kan je veel opnames vinden van bijeenkomsten met James Swartz.

Website:  www.shiningworld.com
Op deze website vind je veel informatie, boeken, audio- en video materiaal over Vedanta.


Vedanta, het Grote Geheel
Dit beknopte boekje geeft een goed overzicht van Vedanta en het begrippenkader dat gehanteerd wordt.
Bestel hier de gratis Epub en PDF 

Website: explorevedanta.com


De Essentie van Verlichting door James Swartz is ook beschikbaar in het Nederlands.

Website:  Uitgeverij: Samsara


Uitgeverij Viveki heeft veel boeken over Vedanta in het Nederlands vertaald en uitgegeven, waaronder De essentie van de Bhagavad Gita, met uitleg van Swami Dayananda.

Deze Indiase Vedanta leraar is een belangrijke inspiratiebron voor James Swartz.

Website: www.viveki.nl